RODO

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych poprzez stronę internetową lub inne kanały komunikacji (np. telefonicznie) jest TRUST DEAL Konrad Mrowiec z siedzibą w Szczucinie, z którym możesz skontaktować się poprzez pocztę elektroniczną wysyłając wiadomość na adres biuro@trustdeal.pl. Możesz również skorzystać z:

– poczty tradycyjnej: Świdrówka 51, 33-230 Szczucin

– formularza kontaktowego na stronie: https://mamdzieci.pl/kontakt/

– lub telefonicznie, pod nr 795 050 112

Do jakich celów możemy wykorzystać Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy lub podejmowania działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed jej zawarciem, jak na przykład:

– realizacji złożonego zamówienia,

– udzielenia informacji na temat zamówienia,

– odpowiedzi na Twoje pytania,

– innych, uzasadnionych celów (np. obrony przed roszczeniami).

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, żądania od Administratora dostępu do danych, które Cię dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i przeniesieniu danych.

Czy podajesz dane dobrowolnie?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:

  • zawieranie umów z Administratorem – niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych.
  • Obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

Komu możemy przekazać Twoje dane?

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców, w zależności od Twojego wyboru sposobu realizacji umowy lub innej czynności związanej z przetwarzaniem danych:

  • przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy
  • podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą
  • hurtownie odpowiedzialne za proces logistyczny,
  • dostawcy systemu ankiet opiniujących
  • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej,
  • dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) ,

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane tylko do czasu realizacji celu ich pozyskania lub celów powiązanych, jak np. zabezpieczenia przed roszczeniami, czy spełnienia wymogu prawne spoczywającego na Administratorze.

Profilowanie

Administrator może korzystać z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy sprzedaży, czy też możliwości korzystania z usług elektronicznych. Efektem korzystania z profilowania może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu.

Witaj ponownie :)

Zaloguj się na swoje konto poniżej

Stwórz nowe konto!

Wypełnij poniższe formularze, aby się zarejestrować

Odzyskaj swoje hasło

Wprowadź swoją nazwę użytkownika lub adres e-mail, aby zresetować hasło.

Cześć :)
zainteresował Cię nasz artykuł?

Raz w tygodniu wysyłamy pakiet najlepszych poradników dla rodziców.

Administratorem danych osobowych jest TRUST DEAL Konrad Mrowiec. Szczegółowe informacje MamDzieci.pl/rodo